Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

avsom
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaeternaljourney eternaljourney
avsom
3563 bf3d 500
Reposted fromkjuik kjuik viaeternaljourney eternaljourney
avsom
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaeternaljourney eternaljourney
avsom
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
avsom

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
avsom
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
avsom
Reposted fromtfu tfu viaeternaljourney eternaljourney
avsom
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
7759 a928
avsom
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
avsom
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viaeternaljourney eternaljourney

July 21 2017

avsom
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaBloodEve BloodEve
avsom
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
avsom
7374 33ae
Reposted fromnfading nfading viaBloodEve BloodEve
avsom
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viaBloodEve BloodEve
avsom
„Kocham cię. Będę cię kochał do dnia, w którym umrę. A jeśli po tym jest jakieś życie, to wtedy też będę cię kochał”.
Reposted fromawakened awakened viaBloodEve BloodEve
avsom
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viaBloodEve BloodEve
avsom
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viaBloodEve BloodEve
avsom
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaBloodEve BloodEve
avsom
5487 3968
Reposted frommonikawolna monikawolna viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl