Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

avsom
Życie nie sprawia, że spotykasz ludzi, których chcesz spotkać. Życie daje Ci ludzi, którzy muszą Ci pomóc, zranić Cię, pokochać, opuścić i sprawić, że staniesz się osobą, którą masz się stać.
— znalezione na fb
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem viacziczi cziczi
avsom
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viaeternaljourney eternaljourney
avsom
avsom
Miłość nie jest łatwa. Choć wysławiana przez poetów jawi się jako spokojne, cudowne uczucie, to również wymaga poświęceń. Uczucie, którego w skrytości ducha pragnie każdy człowiek, niekiedy spędza sen z powiek. Początki nowych znajomości zawsze są przyjemne. Proces poznawania nowej osoby jawi się jako wyśmienicie spędzony czas. Pierwszy pocałunek, pierwszy dotyk otumaniają człowieka swoją niesamowitą magią. Wydaje się wtedy, że ten idealny czas będzie trwał już zawsze, ale niestety, jak to w życiu bywa, zawsze musi coś pójść nie tak. Prawdziwy związek wymaga poświęceń - odsłonięcia się przed drugą osobą i zrzucenie przed nią maski, którą każdy z nas przywdziewa. Nieocenzurowana prawda, wyjawienie wszystkiego - właśnie to sprawia, że więź łącząca człowieka z kimś innym może przetrwać wszystko. Tylko, jak można całkowicie zaufać ukochanej osobie? Co, jeśli nas zrani i zniszczy serce?
— Klaudia Aleksandra G.

February 01 2018

avsom
avsom
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viapieceoflife pieceoflife
avsom
avsom

January 24 2018

avsom

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viagdziejestola gdziejestola
avsom
8374 02c0 500
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
avsom
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
1300 8cf4 500
Reposted fromkattrina kattrina viaeternaljourney eternaljourney

January 20 2018

avsom
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaBloodEve BloodEve
avsom
Nie daj się zepsuć.
— lovinne.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaBloodEve BloodEve
avsom
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaBloodEve BloodEve
avsom
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
avsom

January 15 2018

avsom
avsom
5130 b59a
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
avsom
W życiu nie ma nic dla tych, którym brakuje odwagi.
— Marlena de Blasi - "Tysiąc dni w Wenecji"
Reposted fromkyte kyte viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl