Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

avsom

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viacziczi cziczi
avsom
1843 3f3b 500
avsom
avsom
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viapieceoflife pieceoflife
avsom
1971 f63a 500
Reposted fromdaelmo daelmo viapieceoflife pieceoflife
avsom
6573 aa1a
Reposted fromfelicka felicka viapieceoflife pieceoflife
avsom
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapieceoflife pieceoflife
avsom
 Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viapieceoflife pieceoflife
avsom

March 22 2017

avsom
w sercu mieć dobro, 
a w głowie trochę dzikiego porno.
— x.x
avsom
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacziczi cziczi
avsom
8731 e39c 500
avsom
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
avsom
"Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viacziczi cziczi
avsom
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viagdziejestola gdziejestola
9578 1061 500
Reposted fromink ink viaeternaljourney eternaljourney

March 20 2017

avsom
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie splecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Rogucki, Mała
Reposted from169cm 169cm viagdziejestola gdziejestola
avsom
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
avsom
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
avsom
0660 2cd4
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl