Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

avsom
Odsuń od siebie strach, zaufaj drodze, na którą prowadzi Cię życie.
Reposted fromiamstrong iamstrong viacziczi cziczi
avsom
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacziczi cziczi
avsom
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viacziczi cziczi
avsom
Wbrew pozorom mam odrobinę delikatności i czasem jej używam.
— Reszka, "wiedźma.com.pl" Ewa Białołęcka
Reposted fromadhara adhara viacziczi cziczi
avsom
Reposted fromshakeme shakeme viacziczi cziczi
avsom
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacziczi cziczi
avsom
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viacziczi cziczi
avsom

- A spierdalaj
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać

Reposted fromnaciol naciol viacziczi cziczi

November 28 2017

avsom

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
avsom
6493 5763
avsom
Nie wszyscy możemy wszystko.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
avsom
6486 b9dc

November 21 2017

1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

avsom
avsom
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
avsom
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart viagdziejestola gdziejestola
avsom
6884 b7ca 500
Reposted fromprzemeksic przemeksic viagdziejestola gdziejestola
0234 0365 500
Reposted frompietrenko pietrenko viagdziejestola gdziejestola
avsom
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl