Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

4546 2878 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viagdziejestola gdziejestola

April 25 2017

Bałam się bo nie umiałam latać, ale stałeś na dole gotów mnie złapać.
— 13 reasons why (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaumie-ranko umie-ranko
avsom
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
avsom
5293 6087 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacziczi cziczi
avsom
9144 b225 500
Reposted fromoll oll viagabrynia gabrynia
avsom

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapieceoflife pieceoflife
4636 2b85 500

stolenfootprints:

Sunsets are so important

avsom
0579 b468 500

April 23 2017

avsom
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
— Anderson L.
avsom
0454 2e34 500
6376 fe0a
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
avsom
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
avsom
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viacziczi cziczi
avsom
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viacziczi cziczi
avsom
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viacziczi cziczi

April 21 2017

avsom
9296 6a52 500
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaumie-ranko umie-ranko
avsom
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaumie-ranko umie-ranko
avsom
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viaumie-ranko umie-ranko
avsom
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi viaumie-ranko umie-ranko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl