Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

avsom
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaBloodEve BloodEve
avsom
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
avsom
7374 33ae
Reposted fromnataliablus nataliablus viaBloodEve BloodEve
avsom
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viaBloodEve BloodEve
avsom
„Kocham cię. Będę cię kochał do dnia, w którym umrę. A jeśli po tym jest jakieś życie, to wtedy też będę cię kochał”.
Reposted fromawakened awakened viaBloodEve BloodEve
avsom
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viaBloodEve BloodEve
avsom
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viaBloodEve BloodEve
avsom
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaBloodEve BloodEve
avsom
5487 3968
Reposted frommonikawolna monikawolna viaBloodEve BloodEve
avsom
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

July 19 2017

avsom
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
avsom
avsom
0686 63cc
avsom
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec

July 16 2017

avsom
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
avsom
avsom
0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viagabrynia gabrynia
avsom
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viagabrynia gabrynia
avsom
1519 c154 500
Reposted frommalinowowa malinowowa viagabrynia gabrynia
avsom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl