Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

avsom
Obudź się, moja duszo.
Nie wiem, gdzie jesteś,
gdzie się ukryłaś,
ale proszę cię, obudź się,
jeszcze jesteśmy razem,
jeszcze droga przed nami,
naszą gwiazdą będzie
jasny rąbek świtu.
— "Obudź się", A. Zagajewski
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola
avsom
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viagdziejestola gdziejestola
avsom

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
avsom
avsom
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
avsom
Tyle mógłbym ci powiedzieć
Jeszcze mocniej cię przytulić
— Pidżama Porno "Tom Petty spotyka Debbie Harry"
avsom

June 14 2017

avsom
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viaeternaljourney eternaljourney
avsom
avsom
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
avsom
8227 cd71
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
avsom
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viagdziejestola gdziejestola
9877 d1fd
avsom
avsom
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Piotr Roguski `Mała
avsom
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
avsom
avsom
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber

June 06 2017

avsom
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viachorera chorera
avsom
2477 628e
Reposted fromkrzysk krzysk viaumie-ranko umie-ranko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl