Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

avsom

January 24 2018

avsom

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viagdziejestola gdziejestola
avsom
8374 02c0 500
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
avsom
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
1300 8cf4 500
Reposted fromkattrina kattrina viaeternaljourney eternaljourney

January 20 2018

avsom
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaBloodEve BloodEve
avsom
Nie daj się zepsuć.
— lovinne.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaBloodEve BloodEve
avsom
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaBloodEve BloodEve
avsom
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
avsom

January 15 2018

avsom
avsom
5130 b59a
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
avsom
W życiu nie ma nic dla tych, którym brakuje odwagi.
— Marlena de Blasi - "Tysiąc dni w Wenecji"
Reposted fromkyte kyte viaeternaljourney eternaljourney
avsom
Ludzie z miłości potrafią zrobić dziwne rzeczy... Ale chyba jeszcze dziwniejsze z jej braku.
— punkahontaz.soup.
avsom
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viaeternaljourney eternaljourney
avsom
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viaeternaljourney eternaljourney

December 30 2017

avsom
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
avsom
6533 0b18
Reposted fromursa-major ursa-major viagabrynia gabrynia
avsom
7308 544e 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viacziczi cziczi
avsom
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl