Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

avsom
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
avsom
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
avsom
Nie zostawia się tych, których się kocha, kiedy jest ciężko. Właśnie wtedy trzeba zostać i trzymać się razem.
— Jennifer Greene
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaumie-ranko umie-ranko
avsom
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
avsom
3786 74ef

March 04 2018

avsom
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viaumie-ranko umie-ranko

March 01 2018

avsom
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaumie-ranko umie-ranko
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaumie-ranko umie-ranko
avsom
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frompastelina pastelina viaeternaljourney eternaljourney
avsom
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
avsom
9456 5d25 500
Reposted frommesoute mesoute viagdziejestola gdziejestola
avsom
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola
avsom
9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97 viagdziejestola gdziejestola

February 05 2018

avsom
Życie nie sprawia, że spotykasz ludzi, których chcesz spotkać. Życie daje Ci ludzi, którzy muszą Ci pomóc, zranić Cię, pokochać, opuścić i sprawić, że staniesz się osobą, którą masz się stać.
— znalezione na fb
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem viacziczi cziczi
avsom
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viaeternaljourney eternaljourney
avsom
avsom
Miłość nie jest łatwa. Choć wysławiana przez poetów jawi się jako spokojne, cudowne uczucie, to również wymaga poświęceń. Uczucie, którego w skrytości ducha pragnie każdy człowiek, niekiedy spędza sen z powiek. Początki nowych znajomości zawsze są przyjemne. Proces poznawania nowej osoby jawi się jako wyśmienicie spędzony czas. Pierwszy pocałunek, pierwszy dotyk otumaniają człowieka swoją niesamowitą magią. Wydaje się wtedy, że ten idealny czas będzie trwał już zawsze, ale niestety, jak to w życiu bywa, zawsze musi coś pójść nie tak. Prawdziwy związek wymaga poświęceń - odsłonięcia się przed drugą osobą i zrzucenie przed nią maski, którą każdy z nas przywdziewa. Nieocenzurowana prawda, wyjawienie wszystkiego - właśnie to sprawia, że więź łącząca człowieka z kimś innym może przetrwać wszystko. Tylko, jak można całkowicie zaufać ukochanej osobie? Co, jeśli nas zrani i zniszczy serce?
— Klaudia Aleksandra G.

February 01 2018

avsom
avsom
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viapieceoflife pieceoflife
avsom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl